Lyttesholm Naturcenter

Hjemmesiden Lyttesholm.dk og undersider bruger ikke Cookies.


Vores udbyder indsamler sidens antal besøg, de besøgendes browser (Chrome, Safari..) og mobil mærke til brug for statistik.


Vi indsamler kun de oplysninger der opgives på tilmelding siden ved indmeldelse i foreningen. Dvs. navn, adresse telefonnummer, e-mailadresse.


Oplysningerne videregives ikke. De bruges ikke til markedsføring eller reklamer af nogen art.


E-mail adresserne bruges til foreningens kontakt til medlemmer, så som udsendelse af Nyhedsbreve, indkaldelse til generalforsamling, påmindelse om kontingenbetaling, etc.


E-mail adresserne er skjult således at man ikke kan se hinandens adresser, kun afsenderens adresse.


Enhver kan ved henvendelse til tubas@lyttesholm.dk få slettet alle eller dele af sine oplysninger, f.eks. adresse, telefonnummer, e-mail osv.