NÆSTE ARRANGEMENT FUGLETUR OG BLOMSTERTUR

Lyttesholm Naturcenter

Næste Arrangement

Fugletur ved Saksfjed
torsdag 11. juni 2020 kl. 10:00 - ca. 13:00Vi går en tur i det spændende Saksfjed-område.


Ved turens start sortstrubet bynkefugl og rødrygget tornskade som har travlt med at fodre deres unger.


Forhåbentlig har klyderne i år haft succes på øerne ved fugletårnet.


Det samme med tranerne og havørnene.


Der vil på turen også blive tid til at nyde nogle af de sjældne planter, som vokser i området.

Mødested: Parkeringspladsen ved roden af Hyllekrogtangen


Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen (Tlf. 20890909)
De Vilde Blomsters Dag i Saksfjed
søndag 14. juni 2020 kl. 10:00 - ca. 13:00

I forbindelse med De Vilde Blomsters Dag i Norden, arrangeres en tur til dele af Saksfjed Inddæmning.


Her findes bl.a. en bestand af orkidéen bakkegøgelilje og den fredede kongebregne og som noget meget glædeligt nyt, er der nu også fremkommet en meget stor bestand af den lille kødædende plante rundbladet soldug på Fugleværnsfondens areal.


Turen afsluttes med et besøg på Lyttesholm Naturcenter, hvor vi kan indtage vores medbragte frokost.


Der er mulighed for at købe en kop kaffe på Lyttesholm.

Arrangør: Dansk Botanisk Forening i samarbejde med Lyttesholm Naturcenter og Fugleværnsfonden.

OBS! Turen kræver tilmelding via devildeblomstersdag.dk

Mødested: Lyttesholm, Lyttesholmvej 4A, 4970 Rødby

Turleder: Naturvejleder Uffe Nielsen