Femern erstatningsnatur

Femern Erstatningsnatur

Vandhul nr 5

Erstatningssø Vandhul nr 5

Beregnet til at udtørre delvist.

Vandhul nr 7

FEMERN A/S er igang med at lave erstatningsnatur, som også kommer til at berøre Saksfjed.


Der kan læses mere side 201 i det 276 sider store "Implementeringsredegørelse februar 2015" Klik her

       


Erstatningssø Vandhul nr 7

Beregnet til at udtørre periodevist.

vandhul 4

Erstatningssø Vandhul nr 4

Beregnet til at udtørre delvist.

Erstatningssø nr 1

Erstatningsø Vandhul nr 1

vest for Østersøbadet

Med dybt parti.

Der er udlagt sten med en diameter på ca. 30 cm i et 25 m2 stort område ved brinken og ud i vandhullet for at variere bredzonen og til en hvis grad forhindre tilgroning med Tagrør og siv.