Femern erstatningsnatur

Femern Erstatningsnatur

FEMERN A/S er igang med at lave erstatningsnatur, som også kommer til at berøre Saksfjed.


Der kan læses mere side 201 i det 276 sider store "Implementeringsredegørelse februar 2015" Klik her


Også VVM redegørelsen kan ses her. Afsnit 10.1 om Fehmarn Bælt, afsnit 10.2 om Rødbyhavn og afsnit 10.3 om Fehmarn. KLIK HER

I anlægsfasen bliver der løbende lavet 23 erstatningssøer.

Nogle er allerede færdige. De bliver lavet på grund af især de sjældne padder Strandtudse og Grønbroget Tudse.

Der er flyttet en del tudser til de nye søer, og der er lavet "tudse hegn", hvor tudserne kan komme ind i området, men ikke ud, og derfor ikke havner på jernebanesporene og motorvejen.

Klik på billederne for at se dem i stort. ESC for at komme tilbage.

Vandhul nr 5

Erstatningssø Vandhul nr 5

Beregnet til at udtørre delvist.

Vandhul nr 7

Erstatningssø Vandhul nr 7

Beregnet til at udtørre periodevist.

vandhul 4

Erstatningssø Vandhul nr 4

Beregnet til at udtørre delvist.

Erstatningssø nr 1

Erstatningsø Vandhul nr 1

vest for Østersøbadet

Med dybt parti.

Der er udlagt sten med en diameter på ca. 30 cm i et 25 m2 stort område ved brinken og ud i vandhullet for at variere bredzonen og til en hvis grad forhindre tilgroning med Tagrør og siv.