NÆSTE ARRANGEMENT efterårsferien ørne og ringmærkning

Næste Arrangement

Saksfjed – ørnetur med ringmærkning

Søndag den 17/10 10.00 til ca. 14.00


I samarbejde med Fugleværnsfonden arrangerer Lyttesholm Naturcenter en tur i området.


Dagen laves som et ”Åbent Hus-arrangement”, så man kan komme og gå indenfor det fastsatte tidspunkt.


Der bliver demonstreret ringmærkning ved den gamle pumpemesterbolig. Måske kan man få lov til at holde en fugle i hånden, og sætte den fri når den er ringmærket.


Fugletårnet vil være bemandet med lokale fuglefolk der kan fortælle om fuglelivet.


Ved bålpladsen bliver der ristet skum- fiduser og snobrød. Der kan købes kakao/kaffe/te på Lyttesholm.


Mødested: Lyttesholm Naturcenter, Lyttesholmvej 4A, 4970 Rødby.


Turleder: Rasmus Romme, Lars Munk, Benny Stein- mejer, Uffe Nielsen m.fl.

Rovfugletur til Saksfjed-Hyllekrog
Onsdag den 20/10 10.00 til ca. 13.00


Saksfjed-Hyllekrog er et af Danmarks bedste efter- årstræksteder.


Ikke mindst rovfugletrækket er fascinerende, med mange musvåger, glenter, kærhøge, spurvehøge og falke.


Desuden er der i oktober måned også meget store flokke af trækkende og rastende duer, finker og drosler.


I samarbejde med Fugleværns- fonden arrangerer Lyttesholm Naturcenter en tur i området.


Vi mødes på Lyttesholm, hvorfra vi aftaler dagens tur nærmere.


Vi regner dog med en vandretur på mindst 3 km. Der er mulighed for at købe en kop kaffe på Lyttesholm.


Mødested: Lyttesholm Naturcenter, Lyttesholmvej 4A, 4970 Rødby.


Turleder: Naturvejleder Uffe Nielsen.