Lyttesholm Naturcenter

Næste Arrangement

2023


Fuglenes dag


Fuglenes Dag – Saksfjed Inddæmning
Søndag den 28. maj kl. 10:00 til ca. 13:00


Nu er luften fuld af sang og foråret i fuldt flor.


Vi lytter efter og ser på de ankomne sangfugle og det øvrige fugleliv.

På denne årstid er der altid chance for overraskende fugleiagttagelser.


Vi kigger også på områdets flora og fortæller om inddæmningens og landskabets historie. Vi besøger bl.a. nogle af de arealer i inddæmningen, som er ejet af Fugleværnsfonden.


Turen afsluttes med et besøg på Lyttesholm Naturcenter, hvor vi kan indtage vores medbragte frokost.

Der er mulighed for at købe en kop kaffe på Lyttesholm.


Mødested: Lyttesholm, Lyttesholmvej4A, 4970 Rødby.
Turleder: Naturvejleder Uffe Nielsen og Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe ved Saksfjed-Hyllekrog.