Lyttesholm Naturcenter

Projektet

Lyttesholm som det så ud december 2011

Bygningerne som de så ud december 2011.

Det er dette syn der møder besøgende og brugere af området.

Det vil vi gerne lave om.

Google Street view. Aktivt kort


Klik løs og tag en tur op og ned ad vejen

Lyttesholm vil blive den perfekte indgang til det store naturområde.


Det består af Saksfjed inddæmning, hvor også Fugleværnsfondens arealer ligger.

Hyllekrog, tangen med små søer, hvor der yngler mange fugle, og også har Grønbroget Tudse.

Brunddragene med Store Klit, og alle de små sommerhuse.

Et bud på hvordan det kunne komme til at se ud

Fotomontage af ©Tubas

Nogle af vores ideer:


1  Naturbutik

evt. med automatisk kaffemaskine for selvbetjening, evt. salg af kage mv. (regner ikke med spiritusbevilling, i hvert fald ikke i opstart). Salg af diverse lokale naturprodukter, urtete, kryddersnaps, marmelade, rav smykker mv.. Måske kunne der være et mindre sortiment af varer i kommission fra diverse leverandører f.eks.  fuglebøger og fuglekasser fra Naturbutikken, fiskegrej fra lokal jagtforretning.2  Guidede ture med udgangspunkt fra Naturcenter Lyttesholm til Hyllekrog, og rundt i området. Desuden ”åbent hus” arrangementer: som for eksempel hvepsevågens dag.3  Aktivitetsdage, gerne i samarbejde med andre organisationer og aktører: DN, Jægerforbundet, Lepidopterologisk Forening, Entomologisk Forening, kunstnere, www.FugleogNatur, svampefolket etc.4  Cykeludlejning evt. plus anhænger og cykelkurv. (guidede cykelture).5  Åbne enge lige omkring Naturcenter Lyttesholm, for at publikum kan opleve sommerfugle, biller og planter mv. på nært hold.6  Kurveflet/blomsterbinding7  Lede efter rav på stranden (forarbejdet rav, udstillet, sat til salg i butikken?)8  Lyslokning og duftlokning af natsommerfugle (evt. udlejning af 220 V generator.)9  Vandhul renoveres, med henblik på interessant dyre- og insektliv. Fangstnet og bakker udlånes til børn.10  Foredrag om natur og kultur i området, evt. små korte foredrag på faste klokkeslæt.11  Etablering af æble/frugthave ved stuehuset12  Musikarrangement: Cafe koncert i dagslys!13  "Slip køerne løs dag" Offentligt arrangement når kvæget kommer på græs om foråret.14  Ørnens dag, som fx i 2012 er søndag d. 19. februar15  Mad af råvarer fra området, (Strandkål, krydderurter,

jægere leverer frisk kød) Udendørs tilberedning.16  Fiskedag17  Fotodag Fotokurser, fotoklubbers temadag


Økonomisk støtte er ydet af:

Projektet er støttet af Den Europæiske Union ved

Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter,

og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

har deltaget i finansieringen af projektet.


Vi har fået lavet nogle tegninger hos arkitektfirmaet DanProjekt, med forslag til indretningen af staldbygningen.

Klik på dem for at se i stort.


Grundplan
Hesteboxe
Kostalden
Foyer udstilling

En PDF udgave af vores projektbeskrivelse.

Kan downloades og ses i stort ved klik på pilen herunder til højre.

Lyttesholm som indgangsportal


(for download af projektbeskrivelsen, se bloggen)


Historie

På øen Lyttesholm i inddæmningen, under Baroniet Sønderkarle (Lungholm Gods), er der opført et stuehus og tilhørende staldbygninger i tilhuggede kampesten i slutningen af 1800-tallet. Stuehuset stod færdig i 1892. Kørevejen til Brunddragerne og Hyllekrog, kysten og inddæmningen går igennem gårdspladsen.


Stuehuset har indtil for nylig været lejet ud, men på det sidste har stuehuset stået tomt. Staldbygningen er i forfald og stråtagene på begge bygninger er i stærkt forfald.


Formål

Der vil her være en enestående mulighed for at udnytte bygningerne, først og fremmest stuehuset, til et informations- og aktivitetscenter for området.


Først og fremmest er formålet at forbedre kvaliteten af turisters og besøgendes ophold i området, hvor huset med tilhørende grund, skal fungere som infocenter.

Der skal her, udenfor centrets ”åbningstid” være mulighed for parkering, adgang til offentligt, handicapvenligt toilet, kortoversigt over området, og forslag til vandre- og cykelruter i området. 

På centrets ”åbningstidspunkter” vil arbejdsgruppen holde åbent, hvor der skal være adgang til yderligere information. På visse åbningsdage vil arbejdsgruppen stå for aktiviteter, guidede ture mv.


Desuden skal huset skal være støttepunkt og ”nøglehus” for arbejdsgruppen og andre relevante grupper og foreninger, som det aftales med. Her skal de kunne holde møder, have informationsmateriale og forskelligt grej.

Vi forestiller os f.eks. en ringmærkningsgruppe, der kunne bruge huset som base og fuglestation, men det kan også være mange andre aktører.

Oplagte samarbejdspartnere ville være Fugleværnsfondens naturvejleder og naturvejledningen i Lolland Kommune.


Baggrunden for projektet


Trækfugle

Hyllekrog og Saksfjed Inddæmning er Danmarks bedste efterårstræksted for rovfugle og der er et betydeligt træk af småfugle og andre arter. Om foråret kan her iagttages et enormt træk af vandfugle. Desuden er området et vigtigt rasteområde for vandfugle, hvorfor området er en del af Natura 2000 lokalitet nr. 173.


Planter, insekter og svampe

Foruden det rige fugleliv er området af stor botanisk interesse og der findes biotoper med eksempelvis interessante og sjældne insekter og svampe.


Landskab

Området er af stor landskabsmæssig værdi, Saksfjed Inddæmning og Hyllekrog blev fredet i 1989. Det meste af Saksfjed Inddæmning ejes af Lungholm Gods, 163 ha af Hyllekrog og den østre del af Inddæmningen ejes af Fugleværnsfonden (FVF).


Fugletælling

Der har i mange år foregået en registrering af fugletrækket ved Hyllekrog under Dansk Ornitologisk Forening. Observationerne har førhen været lavet på først og fremmest frivillig basis og har ikke været systematiske, først i de seneste år har dele af trækket været fulgt intensivt.

Der har i visse år været foretaget ringmærkning i området under Zoologisk Museum.


Naturpleje

Siden FVF (Fugleværnsfonden) erhvervede dele af området i 1995 har der været udført naturpleje på FVF’s område og der er lavet en detaljeret plejeplan for området, som er ved at blive realiseret.


Arrangementer

FVF, Naturvejledningen i Lolland Kommune og i mindre grad andre foreninger har løbende lavet offentlige formidlingsarrangementer i området.


Fugleværnsfonden

Siden 1995 har der under FVF eksisteret en arbejdsgruppe af frivillige, der har udført naturpleje og udført andet praktisk arbejde på området, herunder registreret fugle- og dyrelivet i området.

Arbejdsgruppen har desuden sammen med FVF stået for formidling af området, herunder afholdelse af offentlige arrangementer.


Denne formidlingsdel vil FVF og arbejdsgruppen gerne forstærke, da vi ser et stort potentiale i området for øget besøg. FVF har (og vil fremover) forbedre mulighederne for at opleve området på deres arealer.


Allerede skabte forbedringer

Der er skabt parkeringsmuligheder nord for reservatet, øget skiltning og information og der skabt cykelsti fra Stubodde til Store Brunddrag. Fonden oplever et øget besøgstal på reservatet og i forbindelse med Femern Bælt tunnelprojektet, må man alt andet lige fremover forvente et større antal turister.

Vedtægter for

Foreningen Lyttesholm Naturcenter


Klik på piltegnet i øverste højre hjørne for at se i stort, download og bladre. Åbner i nyt vindue.