Lyttesholm Naturcenter

Femern Erstatningsnatur

FEMERN A/S er igang med at lave erstatningsnatur, som også kommer til at berøre Saksfjed.


Vi har lavet et sammendrag af den store Implementeringsregørelse.

Femern Bælt forbindelsen sammendrag


Der kan læses mere side 201 i det 276 sider store "Implementeringsredegørelse februar 2015" Klik her


Også VVM redegørelsen kan ses her. Afsnit 10.1 om Fehmarn Bælt, afsnit 10.2 om Rødbyhavn(side 561) og afsnit 10.3(side 602) om Fehmarn. KLIK HER


Her Tillæg til VVM redegørelse: FEMERN VVM TILLAEG.pdf Klik her Bl.a. om anlæg af den nye store sø, på Lungholms mark, mellem Østersø badets sommerhuse og Mindelunden.

Udrag af VVM TILLÆG med de sider der omhandler den nye sø LUNGHOLM SØ


Alle er ret spændende læsning. Forundersøgelserne er yderst grundige, og med stor hensyntagen til naturen.

I anlægsfasen bliver der løbende lavet 23 erstatningssøer.

Nogle er allerede færdige. De bliver lavet på grund af især de sjældne padder Strandtudse og Grønbroget Tudse.

Der er flyttet en del tudser til de nye søer, og der er lavet "tudse hegn", hvor tudserne kan komme ind i området, men ikke ud, og derfor ikke havner på jernebanesporene og motorvejen.

Klik på billederne for at se dem i stort. ESC for at komme tilbage.

Kortudsnit over erstatnings vandhuller.

Udsnit fra kort.

Klik for at se i stort

PDF fil. Uddrag af Implementeringsredegørelse i et lettere sprog, og omhandlende kun hvad der berører vores område.

Klik for at downloade.

Kort over erstatnings vandhuller.

Fra Implementeringsredegørelse side 204

Klik for at se i stort

Vandhul nr 5

Erstatningssø Vandhul nr 5

Vest for Østersøbadet, tæt på den nye Lungholm sø, se kort

Beregnet til at udtørre delvist.

Vandhul nr 7

Erstatningssø Vandhul nr 7

Vest for Østersøbadet, se kort

Beregnet til at udtørre periodevist.

vandhul 4

Erstatningssø Vandhul nr 4

Vest for Østersøbadet, se kort

Beregnet til at udtørre delvist.

Erstatningssø nr 1

Erstatningsø Vandhul nr 1

øst for Østersøbadet, se kort

Med dybt parti.

Der er udlagt sten med en diameter på ca. 30 cm i et 25 m2 stort område ved brinken og ud i vandhullet for at variere bredzonen og til en hvis grad forhindre tilgroning med Tagrør og siv.