Arrangementer
Stålladen

Klik på billedet for at se det i stort

Arrangementer


Kommende arrangementer

Kom, børn og voksne

Tur til Hyllekrog inden forårsfredningen
søndag 28. februar 2020 kl. 10:00 - ca. 14:00


AFLYST GR. CORONA-RESTRIKTIONERNE


Kom på en tur til Hyllekrog inden tangen lukkes for offentligheden i ynglesæsonen.


Vi holder pause og frokost i Ninas Hus, som er et gammelt fiskerhus på tangen, der ejes af Fugleværnsfonden, og vi besøger Naturstyrelsens udstilling i fyrtårnet.


Der vil bl.a. blive fortalt om Fugleværnsfondens plejeplaner og andre tiltag for området.


Turen giver også mulighed for at se vintergæster som bjergirisk og snespurv, som traditionelt overvintrer på tangen, og måske hører vi også de første sanglærker.


Husk proviant og varm påklædning. Turlængde i alt til fyret og retur ca. 7,5 km (til spidsen og retur godt 11 km).

Arrangør: Lyttesholm Naturcenter i samarbejde med Fugleværnsfonden og Naturstyrelsen Storstrøm.

Mødested: P-pladsen ved roden af Hyllekrogtangen (øst for sommerhusene)

Turleder: Naturvejleder Uffe Nielsen